Euskararen terminologiaren garapena Terminologiaren Teoria Komunikatiboaren argitan

Authors (IXA members): 
Authors: 
Igone Zabala
Year: 
2018
Publication place: 

In Ruben Urizar eta Itizar Aduriz (ed.) Hizkuntzalari Euskaldunen III Topaketa. Zer berri?. 349-358.

ISBN: 
ISBN: 978-84-8438-679-7

Publication type:

Publication clasification:

HiTZeko zein jakintza arlotako argitalpena izango litzazteke?: