MODENA: Modelado neuronal avanzado para traducción de alta calidad. // Neurona-eredu aurreratua kalitate handiko itzulpengintza automatikorako

MODENA proiektuaren helburu nagusia kalitate handiko itzulpen automatikoko sistemak ikertu, garatu eta balidatzea da, ikaskuntza sakonean eta neurona-sare artifizialetan oinarritutako arkitektura eta prozesuen bitartez. Helburu orokor hori honako helburu zientifiko-teknologikoetan banatzen da:
(1) Informazioa mantenduz Itzulpen-kalitatea nabarmen hobetuko dituzten neurona-itzulpeneko arkitekturak eta algoritmoak ikertu eta garatzea.
(2) Datuak modelatu eta ustiatzeko metodoak ikertzea eta garatzea.
(3) Kalitate handiko neurona-itzulpen automatikoko sistema aurreratuak sortzea, generikoak eta berariazko domeinuetara egokitutakoak.
(4) Datu-multzoak sortzea eta prestatzea euskara-gaztelania bikoterako itzulpen generikoa egiteko, eta gaztelania-ingelesa bikotetarako osasunaren domeinuan<
(5) Garatutako sistemen ebaluazio automatikoa eta giza-ebaluazioa.

------------------------------------------------------------------------------------

El objeto principal del proyecto MODENA es la investigación, desarrollo y validación de sistemas de traducción automática de alta calidad mediante arquitecturas y procesos basados en aprendizaje profundo y redes neuronales artificiales. Este objetivo global se descompone en los siguientes objetivos científico-tecnológicos:
(1) Investigación y desarrollo de arquitecturas y algoritmos de traducción neuronal para la mejora significativa de la calidad de traducción y la preservación de información.
(2) Investigación y desarrollo de métodos de modelado y explotación de datos
(3) Creación de sistemas de traducción automática neuronal avanzados de alta calidad genéricos y adaptados a dominios específicos.
(4) Creación y preparación de conjuntos de datos para la traducción genérica euskera-castellano y la traducción castellano-inglés en el dominio de la salud.
(5) Evaluación automática y humana de los sistemas desarrollados.

Deskribapena (en): 

The main object of this project is the research, development and validation of high quality automatic translation systems through architectures and processes based on deep learning and artificial neural networks. This global objective is broken down into the following scientific-technological objectives:
1. Research and development of neural translation architectures and algorithms for the significant improvement of translation quality and information preservation.
2. Research and development of data modeling and exploitation methods
3. Creation of advanced neural automatic translation systems with high generic quality and also adapted to specific domains.
4. Creation and preparation of data sets for the generic Basque-Spanish translation and the Spanish-English translation in the health domain.
5. Automatic and human evaluation of the developed systems.

Deskribapena (es): 

El objeto principal del proyecto MODENA es la investigación, desarrollo y validación de sistemas de traducción automática de alta calidad mediante arquitecturas y procesos basados en aprendizaje profundo y redes neuronales artificiales. Este objetivo global se descompone en los siguientes objetivos científico-tecnológicos:
(1) Investigación y desarrollo de arquitecturas y algoritmos de traducción neuronal para la mejora significativa de la calidad de traducción y la preservación de información.
(2) Investigación y desarrollo de métodos de modelado y explotación de datos
(3) Creación de sistemas de traducción automática neuronal avanzados de alta calidad genéricos y adaptados a dominios específicos.
(4) Creación y preparación de conjuntos de datos para la traducción genérica euskera-castellano y la traducción castellano-inglés en el dominio de la salud.
(5) Evaluación automática y humana de los sistemas desarrollados.

Deskribapena (fr): 
L'objectif principal du projet MODENA est la recherche, le développement et la validation de systèmes de traduction automatique de haute qualité à travers des architectures et des processus basés sur l'apprentissage profond et les réseaux neuronaux artificiels. Cet objectif global se décompose en objectifs scientifiques et technologiques suivants : (1) Recherche et développement d'architectures et d'algorithmes de traduction neuronale pour l'amélioration significative de la qualité de traduction et la préservation de l'information. (2) Recherche et développement de méthodes de modélisation et d'exploitation des données (3) Création de systèmes avancés de traduction automatique neuronale de haute qualité générique et adaptés aux domaines spécifiques. (4) Création et préparation d'ensembles de données pour la traduction générique basque-espagnol et la traduction espagnol-anglais dans le domaine de la santé. (5) Évaluation automatique et humaine des systèmes développés.
Izena (gaztelania): 
MODENA: Modelado neuronal avanzado para traducción de alta calidad.
Izena (ingelesa): 
MODENA: Advanced neural modeling for high-quality translation.
Kode ofiziala: 
KK-2018/00087
Ikertzaile nagusia: 
Kepa Sarasola
Erakundea: 
Eusko Jaurlaritza
Saila: 
Ekonomia, garapen eta azpiegitura saila
Hasiera data: 
2018/02/22
Bukaera data: 
2019/12/31
Taldeko ikertzaile nagusia: 
Kepa Sarasola
Kontratua: 
No
HiTZ