Aditz-azpikategorizazioa

Authors (IXA members): 
Authors: 
Izaskun Aldezabal

Publication topic:

Public documents: 
Year: 
2008
Evaluation: 

-

Publication place: 

Artiagoitia, X. & J. A. Lakarra (arg) Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez. ASJUren gehigarria. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia-EHU. 2008. 29-46 or. ISBN:978-84-9860-085-8

Publication type:

Publication clasification: