ADITZ-AZPIKATEGORIZAZIOAREN AZTERKETA SINTAXI PARTZIALETIK SINTAXI OSORAKO BIDEAN. 100 aditzen azterketa, Levin-en (1993) lana oinarri hartuta eta metodo automatikoak baliatuz.

Authors (IXA members): 
Authors: 
Izaskun Aldezabal
Public documents: 
Year: 
2004
Publication place: 

Euskal Filologia Saila. Zientzia Fakultatea. Leioa. UPV/EHU. 2004ko apirila.

Tesi zuzendariak: 
Zuzendariak: Patxi Goenaga Mendizabal, eta Kepa Sarasola Gabiola,

Publication type:

Publication clasification: