Testuetako zatiak parekatzen dituen Itzulpen Automatikorako tresna.

Kurtsoa:

Saila:

Deskribapena: 
Itzulpengintzako tresna automatikoak sortzeko asmoz, testu bat bi hizkuntzatan daukagunean (euskaraz eta gazteleraz, edo euskaraz eta ingelesez), interesatzen zaigu jakitea erdarazko esaldi bakoitzari, zein esaldi dagokion euskaraz. Edo erdarazko testuko hitz bakoitzari zein hitz dagokion euskarazko testuan.
Horrelako lanak burutzen ari dira gaur egunean estatistikan oinarritzen den Itzulpen Automatikoan . Gure kasuan, proiektu honetan, interesatzen zaizkigu osagai sintaktikoak esaldia baino txikiagoak eta hitza baino handiagoak dira (sintagmak). Eskura dauzkagu gramatikak euskaraz eta erdarazko esaldiak sintagmatan banatzeko, eta proiektu honen helburua erdarazko testuko sintagma bakoitzari euskarazko testuko zein sintagma dagokion asmatzea da. Hasierako sistema bat badaukagu; bere emaitzak oso interesgarriak direnez hobetu eta aplikatu nahi dugu sistema hori.
Adibidez:
Nik txakur beltz hori lehen ikusi dut.
Yo antes he visto ese perro negro.
Nik -> Yo
lehen -> antes
ikusi dut -> he visto
txakur beltz hori -> ese perro negro
Irakaslea: 
Kepa Sarasola
Esleitua: 
No
Estrategikoa: 
No
Kodea: 
0