Thesis

Hizkuntza-ulermenari ekarpenak: n-gramen arteko atentzio eta lerrokatzeak antzekotasun eta inferentzia interpretagarrirako

Hizkuntzaren Prozesamenduaren bitartez hezkuntzaren alorreko sistema adi- mendunak hobetzea posible da, ikasleen eta irakasleen lan-karga nabarmenki arinduz. Tesi honetan esaldi-mailako hizkuntza-ulermena aztertu eta propo- samen berrien bitartez sistema adimendunen hizkuntza-ulermena areagotzen dugu, sistemei erabiltzailearen esaldiak modu zehatzagoan interpretatzeko gaitasuna emanez. Esaldiak modu finean interpretatzeko gaitasunak feed- back a modu automatikoan sortzeko aukera ematen baitu. Tesi hau garatzeko hizkuntza-ulermenean sakondu dugu antzekotasun seman- tikoari eta inferentzia logikoari dagokien ezaugarriak eta sistemak aztertuz. Bereziki, esaldi barneko hitzak multzotan egituratuz eta lerrokatuz esaldiak hobeto modelatu daitezkeela erakutsi dugu. Horretarako, hitz solteak lerro- katzen dituen aurrekarien egoerako neurona-sare sistema bat inplementatu eta n-grama arbitrarioak lerrokatzeko moldaketak egin ditugu. Hitzen arte- ko lerrokatzea aspalditik ezaguna bada ere, tesi honek, lehen aldiz, n-grama arbitrarioak atentzio-mekanismo baten bitartez lerrokatzeko propo- samenak plazaratzen ditu. Gainera, esaldien arteko antzekotasunak eta desberdintasunak modu zeha- tzean identifikatzeko, esaldien interpretagarritasuna areagotzeko eta ikasleei feedback zehatza emateko geruza berri bat sortu dugu: iSTS. Antzekota- sun semantikoa eta inferentzia logikoa biltzen dituen geruza horrekin chunk ak lerrokatu ditugu, eta ikasleei feedback zehatza emateko gai izan garela frogatu dugu hezkuntzaren testuinguruko bi ebaluazio-eszenariotan. Tesi honekin batera hainbat sistema eta datu-multzo argitaratu dira etorki- zunean komunitate zientifikoak ikertzen jarrai dezan.

Euskarazko denbora-egituren azterketa eta corpusaren sorrera / Analysis of Basque temporal constructions and the creation of a corpus

Ikerketa-lan honetan euskarazko denbora-informazioaren prozesamenduan lehen urratsak egin ditugu. Horretarako, beste hizkuntzetan egin diren lanetan eta euskarazko denbora-egituren analisi linguistikoan oinarritu gara. Informazio hori baliatuta, euskarazko denbora-egiturak automatikoki tratatzeko ezaugarri linguistiko esanguratsuenak identifikatu ditugu eta horiek kodetzeko EusTimeML markaketa-lengoaia sortu dugu. Era berean, EusTimeMLri jarraituta denbora-informazioa eskuz etiketatuta duen EusTimeBank corpusa sortu dugu.

Pages

Subscribe to RSS - Thesis