Sentimenduen analisi automatikorantz: oinarrizko baliabideen sorkuntza eta hizkuntza maila ezberdinetako balentzia-aldatzaileen identifikazioa.

Authors (IXA members): 
Authors: 
Jon Alkorta

Publication topic:

Year: 
2019
Evaluation: 

Euskal Herriko Unibertsitatea
Informatika Fakultatea
Bikain Cum Laude
Nazioartekoa bai
Doktorego sai berezia ez

Zuzendariak: 
Mikel Iruskieta eta Koldo Gojenola

Publication type:

Publication clasification:

HiTZeko zein jakintza arlotako argitalpena izango litzazteke?: