Pragmatikako erlaziozko diskurtso-egitura: deskribapena eta bere ebaluazioa hizkuntzalaritza konputazionalean

Authors (IXA members): 
Authors: 
Mikel Iruskieta

Publication topic:

Year: 
2015
Evaluation: 

Aldizkari honek urtean lau zenbaki argitaratzen ditu. UZTARO aldizkarian argitaratzen diren artikuluak gutxienez bi artikulu-ebaluatzailek aztertzen dituzte; horietako bat, gutxienez, beti izaten da aldizkaritik kanpokoa. Aldizkariaren ezaugarri batzuk:<br><br> Kanpo-ebaluazio itsua: bai<br> Aldikotasuna betetzea: bai<br> Erredakzio-kontseilua erakundeaz kanpokoek osatua: bai<br> Egileak erakundeaz kanpokoak: bai<br> Gainera, UZTARO aldizkaria honako zerrenda, aurkibide eta datu-base hauetan dago:<br> Latindex: irizpide guztiak betetzen ditu (33tik 33)<br> ANEP: B<br> CIRC: B<br> MIAR: 3.862 (ICDS).<br> DICE: C<br> ISOC-CSIC<br> RESH: C<br> INGUMA: euskarazko produkzio zientifikoaren datu-basea<br> Aurkinet-Euskaldok<br> DIALNET<br> SUDOC<br> REBIUN<br><br>

Publication place: 

Uztaro 94, 115-6

Publication type:

Publication clasification: