Products

Applications

Ixan bisataratu
Analhitza Online tool to extract linguistic information from a corpus Morfologia, Bestelakoak
BASYQUE A web application to analyse syntactic variation of Basque dialects Sintaxia-Morfosintaxia
Berbatek_bikoizketa Automatic dubbing of documentaries. Itzulpen automatikoa
BertsolariXa Finds words ended by a given rhyme. Hiztegiak, Informazioaren berreskurapena eta erauzketa, Lexikografia-Semantika
Diccionario Básico Escolar Students basic dictionary (Cuba). Hiztegiak, Lexikografia-Semantika
EUSMT Statistical Machine Translation from Spanish to Basque Itzulpen automatikoa
Ihardetsi A Question-Answering system for the area of Science and Technology Informazioaren berreskurapena eta erauzketa
Maria chatbot Mary is capable of answering questions about a person or something else that is on Wikipedia in 3 languages: Basque, Spanish and English.
Matxin Machine translation from Spanish to Basque Itzulpen automatikoa
Opentrad Machine translation system Itzulpen automatikoa
Xuxen Basque spelling corrector on-line Morfologia
Berbatek_Irakasle Personal teacher for language learning Hizkuntzen ikasketa
Bertso-eskola digitala Bertso bat osatzeko laguntzak: Errimak bilatzeko, bertsoaren neurria ondo dagoela egiaztatzeko, sinonimoak, doinuak eta neurriak bilatzeko ere... Hiztegiak, Informazioaren berreskurapena eta erauzketa, Lexikografia-Semantika
Biografix Biografix is a multilingual NLP tool that removes the parenthetical biographical structures and creates new sentences out of them. Bestelakoak
Elhuyar-Word Dictionary system integrated into the Word 2000 text-processor. Hiztegiak
Anhitz A Basque-Speaking Virtual 3D Expert on Science and Technology Informazioaren berreskurapena eta erauzketa, Itzulpen automatikoa
EusEduSeg: euskarazko diskurtso segmentatzaile automatikoa EusEduSeg tresnak testu-fitxategia aditza duten perpaus adberbial edo adjuntuetan zatitzen du hiru formatu ezberdinetan: i) testu fitxategia, lerro saltoekin, ii) RS3 formatuan, RSTTool tresnarekin erlaziozko diskurtso egitura etiketatzeko eta iii) DiZer analizatzaile diskurtsibo automatikoan erabiltzeko. Bestelakoak
leXkit Generic XML-based Dictionary CMS Lexikografia-Semantika
MultiAzterTest: a Multilingual Analyzer on Multiple Levels of Language and Readability Assessment MultiAzterTest is an open source NLP tool and web application which analyzes texts on over 125 measures of cohesion, language, and readability for English, Spanish and Basque. Bestelakoak
Multimeteo euskaraz Generación automática de partes meteorológicos Itzulpen automatikoa, Bestelakoak
SentiTegi: Basque lexicon with semantic-oriented words The lexicon contains 1,237 words of four grammatical categories. The semantic values of the words are between -5 and +5. Hiztegiak
VecMap: cross-lingual word embedding mappings Open source implementation of our framework to learn cross-lingual word embedding mappings and produce bilingual dictionaries Lexikografia-Semantika, Itzulpen automatikoa

Linguistic Resources

Ixan bisataratu
e-ROLda A tool for looking up verb entries in the BVI lexicon and examples in EPEC-RolSem corpus Lexikografia-Semantika
EDBL EDBL lexical database Morfologia
EusWN Basque Wordnet Ontologiak, Lexikografia-Semantika
Idiomatic language Test Suite (IdioTS dataset) The Idiomatic language Test Suite (IdioTS dataset) Corpusak
Konbitzul Online database of Spanish-Basque Multiword Expression translation Corpusak, Hiztegiak
AnCora AnCora consists of a Basque corpus (EPEC-EU), a Spanish corpus (ANCORA-CAS) and a Catalan corpus (ANCORA-CAT). Sintaxia-Morfosintaxia, Corpusak
CommonsCaptions Corpora Wikimedia Commons-eko irudien azalpen elebidunak. es-eu eta en-ga // Bilingual captions of images from Wikimedia Commons, en-ga and es-eu Corpusak
DoQA A dataset for Domain specific FAQs via conversational QA Bestelakoak
EDGK Rule-based Dependency Grammar for Basque Sintaxia-Morfosintaxia
EDIEC Basque Disambiguated Named Entities Corpus Corpusak
EIEC Basque Named Entities Corpus Corpusak
ElkarHizketak Conversational Question Answering dataset in Basque Bestelakoak
EPEC-DEP (BDT) A syntactic corpus tagged using the Dependency Grammar Theory Sintaxia-Morfosintaxia, Corpusak, Lexikografia-Semantika
EPEC-EuSemcor Corpus tagged with Basque WordNet senses Corpusak, Lexikografia-Semantika
EPEC-KORREF Basque Correference Corpus Corpusak
Erreus A database system for storing errors Hizkuntzen ikasketa
Euskal RST Treebank Basque RST relation- and tree-bank Corpusak
Euskarazko hizkuntza ereduak Euskararako entrenatu diren hiru eredu neuronal daude publikoki atzigarriak.
Euskarazko Testu Sinplifikatuen Corpusa (ETSC) - Corpus of Basque simplified texts (CBST) Testu Sinplifikatuen Corpusa Corpusak
Euskarazko Wikipediaren esportazioa (2016ko apirilak 7ko bertsioa) Basque wikipedia exportation Bestelakoak
Gero Corpus Historikoa Datasets for modernising historical Basque words Corpusak
MCR: Multilingual Central Repository Multilingual lexical database with wordnets for several European languages. Lexikografia-Semantika
NLTK-eu Some Basque and Spanish resources to use with NLTK (Natural Language ToolKit) Sintaxia-Morfosintaxia, Corpusak, Bestelakoak
QLDB Lexical database of the Quechua language Lexikografia-Semantika
RSTz eta sentimenduz etiketatutako iritzien corpusa Corpusak
Spanish AMR Corpus Spanish AMR corpus Corpusak
TZOS-rdf RDF representation of TZOS terminology Hiztegiak
Universal Dependencies treebank for Basque Universal Dependencies treebank for Basque Corpusak
Wikipedia_tituluak_es_eu_2018 Corpus elebiduna: Euskal Wikipedian eta Espainierazko Wikipedian dauden artikuluen tituluak Corpusak
WordNetetik DBpediarako mapaketa A mapping from English WordNet 3.0 URIs to DBpedia 3.9 URIs Ontologiak
ZT Corpusa Morphosyntactically-tagged Science and Technology corpus. Sintaxia-Morfosintaxia, Corpusak, Lexikografia-Semantika

Linguistic processors

Ixan bisataratu
Eihera Basque named entities recognizer/classifier Informazioaren berreskurapena eta erauzketa
Eustagger Basque lemmatizer and morphosyntactic analyzer Sintaxia-Morfosintaxia, Morfologia
Ixati Chunker Sintaxia-Morfosintaxia
Maltixa Statistic-based dependency parser Sintaxia-Morfosintaxia
Morfeus Morphological analyzer Morfologia
WSD-IXA Word-Sense Disambiguation Lexikografia-Semantika
Eulia Environment for text tagging Sintaxia-Morfosintaxia, Morfologia
IXA pipes: Hizkuntzaren Prozesamendurako tresnak Multilingual NLP tools Informazioaren berreskurapena eta erauzketa, Lexikografia-Semantika
ixaKat A modular chain of Natural Language Processing tools for Basque Sintaxia-Morfosintaxia, Morfologia
IxaMedTagger Gaztelerazko txosten medikuetan entitate izendunak (gaixotasunak, gorputz atalak, medikamentuak ...) identifikatzen dituen tresna. Ataza hori aurrera eramateko pertzeptroia erabiltzen du. Informazioaren berreskurapena eta erauzketa
LibiXaml Library for integrating several linguistic processors Bestelakoak
MateIXA Mate statistic parser for Basque Sintaxia-Morfosintaxia
UKB Graph-based word sense disambiguation and similarity Lexikografia-Semantika

Registered products (patents)

View patents

Other catalogues

TimmKnow2aclwiki